ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και επισυνάψτε το βιογραφικό σας.
Διατήρηση του Βιογραφικού για 12 μήνες σύμφωνα με τον GDPR*:
*Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Προσοχή!
Τα βιογραφικά θα παραμένουν στην εταιρεία για 12 μήνες για την περίπτωση εκ νέου αναζήτησης προσωπικού.
Αν ΔΕΝ θέλετε να διατηρήσουμε στο αρχείο μας το βιογραφικό σας να το επισημάνεται στο αντίστοιχο πεδίο!

Copyright © 2022 All Rights Reserved
Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και συντηρείται από την Speed Up Company®